top of page

זה שלך

ברוכה הבאה לפלטפורמה הדיגיטלית שלנו שתאפשר לך לעשות סדר ולבדוק אילו זכויות ושירותים מגיעים לך עקב מצבך הרפואי.

"זה שלך" נוצרה כדי להקל את המפגש שלך עם הבירוקרטיה , לשפוך מעט אור ולאפשר לך לקחת נשימה.

עונים על השאלות בתשומת לב

מקבלים מהמערכת את רשימת הזכויות שייתכן שמגיעות לכן

איך מתחילים? 
בשלושה צעדים פשוטים

לוחצים על כפתור ה + לצד כל זכות, כדי לראות את כל ההסברים, ההכוונה והטפסים הרלוונטיים


שימי לב,  ככל שיהיה ברשותך מידע מלא יותר אודות מצבך הרפואי (כולל פרוטוקול הטיפולים שלך), כך תוכלי לקבל מידע מלא יותר אודות הזכויות שלך.  למען הסר ספק, האחריות למתן הזכויות והשירותים חלה על הגופים המעניקים אותם.
מומלץ להיוועץ עם השירות הסוציאלי במרכז הרפואי בו את מטופלת.

bottom of page