top of page
background[1223]_edited.png

זה שלך

ברוכה הבאה לפלטפורמה הדיגיטלית שלנו שתאפשר לך לעשות סדר ולבדוק אילו זכויות ושירותים מגיעים לך עקב מצבך הרפואי.

"זה שלך" נוצרה כדי להקל את המפגש שלך עם  הבירוקרטיה , לשפוך מעט אור ולאפשר לך לקחת נשימה.

איך מתחילים? בשלושה צעדים פשוטים

לוחצים על כל זכות בכדי לראות את כל ההסברים, ההכוונה והטפסים הרלוונטיים

עונים על השאלות בתשומת לב

מקבלים מהמערכת את רשימת הזכויות שייתכן שמגיעות לך

שימי לב,  ככל שיהיה ברשותך מידע מלא יותר אודות מצבך הרפואי (כולל פרוטוקול הטיפולים שלך), כך תוכלי לקבל מידע מלא יותר אודות הזכויות שלך.  למען הסר ספק, האחריות למתן הזכויות והשירותים חלה על הגופים המעניקים אותם. מומלץ להיוועץ עם השירות הסוציאלי במרכז הרפואי בו את מטופלת.

bottom of page